Domenii de expertiză

 Drept comercial: asistarea și reprezentarea clienților noștri în toate etapele procedurale, inclusiv în etapa preliminară a concilierii, în domeniile și ariile de interes economic și comercial, privind contracte comerciale, contracte de asigurare, răspunderea împrumutătorului și aspecte de drept bancar, aspecte privind achizițiile publice, despăgubirile contractuale, răspunderea în construcții, transportul, răspunderea pentru calitatea produselor etc.

Fonduri europene: formularea și susținerea contestațiilor împotriva notelor de constatare a neregulilor prin care s-au stabilit corecții financiare, în cadrul contractelor cu finanțare europeană.

 Drept civil: reprezentare în litigii privind acte de defăimare, inclusiv prin delicte de presă, asistență și reprezentare în litigii civile privind proprietatea și răspunderea civilă etc.

Drept societar: evaluarea conformității diverselor decizii adoptate de organele de conducere, asistarea și reprezentarea clienților în toate etapele procedurale privind soluționarea litigiilor de drept societar, inclusiv litigiilor între acționari/asociați, anularea hotărârilor adoptate de organele de conducere, formularea de contestații la hotărârile adoptate de organele de conducere de către creditorii societății și terții interesați, depunerea de cereri de radiere sau înscriere mențiuni la Registrul Comerțului, protecția drepturilor acționarilor/asociaților minoritari etc.

Drept imobiliar: asistență și reprezentarea clienților în diverse litigii și procese complexe având drept obiect dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobiliare, asistența dezvoltatorilor imobiliari în relația cu autoritățile, furnizorii, prestatorii, clienții etc.

Drept fiscal: consultanță acordată clienților în vederea adoptării variantei optime a regimului de impozitare, în raport de activitatea desfășurată și de prevederile Codului fiscal, asistență și reprezentarea clienților în fața organelor fiscale și a instanțelor judecătorești în litigiile de contencios fiscal.

Insolvență: asistență și reprezentarea clienților în dosarele de insolvență, în vederea recuperării creanțelor de la debitori, asistență și reprezentarea clienților aflați în stare de insolvență, în fața creditorilor și a instanței de judecată.

Dreptul muncii: supravegherea încheierii contractelor de muncă, precum și consilierea în legătură cu orice probleme privind dreptul muncii, în vederea asigurării unei depline concordanțe cu prevederile legislative aflate în vigoare.

 Dreptul penal al afacerilor – asistarea clienților în fața organelor de cercetare și urmărire penală, precum și în fața instanțelor judecătorești, în cazul infracțiunilor privind societățile comerciale si infracțiuni care privesc grupurile de interes economic,  infracțiuni privind regimul contabilității, fiscal și financiar, infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul etc.

 Proprietate intelectuală: asistarea și reprezentarea
clienților în probleme litigioase privind drepturile de
proprietate intelectuală, în fața autorităților de
reglementare și a instanțelor de judecată.

Litigii în domeniul sportului: asistență juridică în
cadrul negocierilor contractuale, inclusiv reprezentare
în dispute contractuale și arbitraje în domeniul sportului.

Dreptul familiei: asistarea și reprezentarea clienților
în procese de dreptul familiei, precum divorțuri,
încredințarea minorilor, partaje complexe etc.

Proceduri și puneri în executare: depunerea
documentației necesare în vederea încuviințării măsurilor
de punere în executare, asistarea și reprezentarea clienților
în cadrul procedurilor de punere în executare.