Servicii legate de Arhiva Electronică de Garnții Reale Mobiliare

Avand in vedere mediul concurential tot mai ostil in care se deasfasoara activitatea de afaceri, S.C.P.A. Cioacă – Grigorescu & Asociații recomanda inscrierea garantiilor reale mobiliare in Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, arhivă cu caracter naţional, asigură publicitatea eficientă a tuturor tipurilor de garanţii mobiliare, aferente tuturor contractelor … Continue reading Servicii legate de Arhiva Electronică de Garnții Reale Mobiliare

Posted in AEGRM | Leave a comment

Încă o lovitură aplicată avocaților…

CCR: Dispoziţiile privind obligativitatea formulării cererii de recurs de către persoana juridică prin avocat sau consilier juridic încalcă Constituţia În ziua de 23 iunie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 alin.(2) coroborate cu cele ale art.13 alin.(2) teza a doua și art. 486 alin.(3) din Codul … Continue reading Încă o lovitură aplicată avocaților…

Posted in Stiri | Leave a comment

Ordonanță de plată. Menționarea cuantumului penalităților în facturile fiscale

”Cu privire la penalitățile de întârziere, instanța apreciaza drept întemeiate sustinerile debitoarei. Astfel, potrivit art. 24 din contractul încheiat de parti, acesta din urma este valabil pentru o perioada de 1 an de la data încheierii sale si se prelungeste numai printr-un act aditional. Instanta observa ca partile au încheiat un asemenea act aditional, convenind … Continue reading Ordonanță de plată. Menționarea cuantumului penalităților în facturile fiscale

Posted in Stiri | Leave a comment

Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice   Capitolul I – Dispozitii generale Art. 1 –Scopul legii Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situatiei financiare a debitorului persoana fizica, de buna-credinta, acoperirea intr-o masura cat mai mare a pasivului acestuia si descarcarea de datorii, in conditiile prezentei legi. Art. 2 –Principii … Continue reading Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

Posted in Stiri | Leave a comment

RECUPERAREA CREANTELOR PRIN EXECUTAREA PARTILOR SOCIALE

Ca element de noutate, Noul Cod de procedura civila, reglementeaza în Titlul II – Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului, la art. 756 – Vânzarea titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim de circulaţie special, prevede în alin. 3 următoarele: „Vânzarea acţiunilor la societăţile închise şi a părţilor sociale se face în mod amiabil, … Continue reading RECUPERAREA CREANTELOR PRIN EXECUTAREA PARTILOR SOCIALE

Posted in Stiri | Leave a comment
.